OSEBNA IZKAZNICA

 

T. Knoblich Versicherungsmakler GmbH

Versicherungsmakler und Berater in Versicherungsangelegenheiten

 

A-1220 Wien

Donau-City-Straße 11 / ARES-TOWER

Telefon:   

+43 1 7136558-0*

Telefax:

+43 1 7136558-39

e-Mail:

office@knoblich.at

WebSite:  

http://www.knoblich.at

Firmenbuchnummer:

FN460166s

UID:

ATU71698834

GISA Zahl:

29218783

DVR:                      

Rechtsform:

4018451

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Firmenbuchgericht:

Handelsgericht Wien

Geschäftsführer:

Gerhard Hofer

 

Pravno obvestilo in izjava zavarovalcu

 

Seznanitev zavarovalca z zahtevami predpisanimi z Zakonom o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15 in 9/19 , ZZavar-1)

 

T. Knoblich Versicherungsmakler GmbH ima dovoljenje GISA 29218783 (v Avstriji) za zavarovalni nadzor (AZN) za opravljanje dejavnosti zavarovalnega posredovanja, št.: 40110-1528/2014-4 z dne 28.08.2014.

 

Gerhard HOFER ima dovoljenje GISA 29218783 (v Avstriji) za opravljanje poslov zavarovalnega posredovanja, št.: 40110-156810-4 z dne 22.09.2010.

 

Obstoj in veljavnost  navedenih dovoljenj je mogoče preveriti v

https://www.gisa.gv.at/fshost-gisa-p/user/formular.aspx?pid=3e8b81d122df415db65b1ec312d5a452&pn=Be2102a48c44b427fa29b85296c7f6b3f#scrollid1  

 

in Registru zastopnikov in posrednikov, ki ga vodi AZN in je dostopen preko povezave: https://www.a-zn.si/zastopniki-in-posredniki/register-zastopnikov-posrednikov/?iskalni_niz=knoblich&skupina=11

 

Zavarovalno posredniška družba T. Knoblich Versicherungsmakler GmbH. in njeni zavarovalni posredniki opravljajo storitve zavarovalnega posredovanja neodvisno od zavarovalnic. Pri svojem delovanju T. Knoblich Versicherungsmakler GmbH. in njeni zavarovalni posredniki opravljajo storitve zavarovalnega posredovanja z vsemi zavarovalnicami, ki ponujajo produkte, ki ustrezajo potrebam in željam zavarovalca.

 

 

T. Knoblich Versicherungsmakler GmbH sodeluje tako z domačimi zavarovalnicami kot tudi s tujimi zavarovalnicami, ki ponujajo svoje storitve na slovenskem trgu. Seznam zavarovalnic, s katerimi imamo podpisan dogovor o sodelovanju:

- Zavarovalnica Sava d.d., Cankarjeva ulica 3, 2507 Maribor;

- Zavarovalnica Triglav, d.d., Miklošičeva 19, 1000 Ljubljana;

- GENERALI zavarovalnica d.d., Kržičeva 3, 1000 Ljubljana

- GRAWE d.d., Gregorčičeva ulica 39, 2000 Maribor

- ALLIANZ Slovenija, Dimičeva ulica 16, 1000 Ljubljana

- ARAG, zavarovanje pravne zaščite d.d., Železna cesta 14, 1000 Ljubljana

 

 

pri čemer T. Knoblich Versicherungsmakler GmbH. ni obligacijsko zavezan posredovati za eno ali več zavarovalnic.

 

Na podlagi 545. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1) izjavljamo, da:

T. Knoblich Versicherungsmakler GmbH ali kdorkoli od zavarovalnih posrednikov, ki je v podjetju zaposlen oziroma deluje na drugi pravni podlagi, nima neposrednega ali posrednega deleža, ki predstavlja več kot 10 % delež glasovalnih pravic ali delež v kapitalu zavarovalnice nima nobena zavarovalnica oziroma od nje odvisna družba neposrednega ali posrednega deleža, ki predstavlja več kot 10 % delež glasovalnih pravic ali delež v kapitalu  T. Knoblich Versicherungsmakler GmbH.

 

T. Knoblich Versicherungsmakler GmbH oziroma zavarovalni posrednik izjavlja, da bo skladno s 545. členom ZZavar-1 zavarovalcu dal nasvet za sklenitev zavarovalne pogodbe na podlagi korektne in poštene analize, pri čemer bo nasvet oblikoval na podlagi primerno velikega števila zavarovalnih pogodb, dostopnih na tržišču, ki omogočajo podati priporočilo v skladu s profesionalnimi kriteriji, da bo lahko zavarovalec s sklenitvijo takšne pogodbe uresničil svoje potrebe in zahteve.

 

Zavarovalec poleg informacije o najustreznejših zavarovalnih ponudnikih prejme tudi informacijo o kapitalski ustreznosti zavarovateljev (na podlagi javno dostopnih podatkov): S&P, spletna stran AZN.

 

Zavarovalni posredniki za svoje delo prejmejo plačilo glede na pravno razmerje s T. Knoblich Versicherungsmakler GmbH.

 

Na podlagi 553. člena ZZavar-1 sporočamo, da T. Knoblich Versicherungsmakler GmbH nima nobenih pravnih ali ekonomskih povezav s katerokoli od zavarovalnic, ki lahko vplivajo na nepristranskost zavarovalnega posrednika pri izpolnjevanju katerihkoli obveznosti do zavarovalca, ki so opredeljene v 551. členu ZZavar-1.

 

Izvensodni postopek obravnavanja pritožb

Skladno s 579. členom ZZavar-1 in smernicami EIOPA o pritožbah, ki jih obravnavajo zavarovalni posredniki, številka EIPOA-BoS-13/164, ima T. Knoblich Versicherungsmakler GmbH vzpostavljen notranji postopek reševanja pritožb zavarovalcev, zavarovancev in drugih upravičencev iz zavarovanj.

Za podrobnješe informacije glede izvensodnega obravnavanja pritožb in v primeru pritožbe pišite na office@knoblich.at

 

 

Na podlagi 12. in 13. člena Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (ZEPEP) so vsi podatki, obvestila in informacije iz 545., 553., 579., ter ostalih členov Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1), ki se nanašajo na obveznosti s strani zavarovalnega posrednika oziroma zavarovalno posredniške družbe, dostopni na tem spletišču.

 

 

Zaupnost in prenos podatkov

Vsa naša e-sporočila vsebujejo zaupne poslovne podatke in so namenjena izključno za uporabo posamezniku, na katerega je sporočilo naslovljeno. Ni mogoče zagotoviti, da je pošiljanje e-sporočil varno ali brez napak, kajti poslani podatki se lahko prestrežejo, poškodujejo, izgubijo, uničijo, prispejo prepozno ali nepopolno, oziroma vsebujejo viruse. T. Knoblich Versicherungsmakler GmbH ne sprejema odgovornosti za morebitne napake ali pomanjkljivosti v vsebini sporočila, ki se lahko pojavijo kot posledica prenosa e-sporočil.

 

Zavezujoča pogodba

POMEMBNO: Nihče od zaposlenih ni pooblaščen, da sklene zavezujočo pogodbo z drugo stranko po e-pošti v imenu T. Knoblich Versicherungsmakler GmbH., brez izrecnega pisnega potrdila od vsaj enega direktora. V takšnih primerih T. Knoblich Versicherungsmakler GmbH ne prevzema nobene odgovornosti za vsebino e-sporočila ali za posledice ukrepov, ki so sprejeti na podlagi paralelnih informacij, razen če se le-te informacije pozneje pisno potrdijo.

 

Navajanje napačnih dejstev

Vsi pogledi ali mnenja, predstavljena v e-pošti, so izključno od avtorja e-sporočila in ne odražajo mnenje družbe. Od zaposlenih v T. Knoblich Versicherungsmakler GmbH.  se izrecno zahteva, da ne artikulirajo žaljivih izjav in ne kršijo ali posredujejo avtorske pravice oziroma ne kršijo drugih pravnih pravic skozi e-sporočila. Zato T. Knoblich Versicherungsmakler GmbH ne prevzema nobene odgovornosti v zvezi s tovrstnimi sporočili. Zaposleni, ki je odgovoren za navajanje napačnih dejstev bo osebno odgovoren za škodo ali druge odgovornosti, ki izhajajo iz takšnega naslova.

 

 

OPOMBA: Če ste e-sporočilo prejeli pomotoma, zaradi napake v naslovu, napake pri prenosu sporočila ali niste pravi naslovnik, prosimo, da nas o tem obvestite s povratno pošto in nemudoma izbrišete prejeto sporočilo iz vašega sistema. Vsakršno nepooblaščeno kopiranje, razkrivanje informacij, širjenje vsebine sporočila in vsakršno dejanje oziroma posel, v povezavi z vsebino informacij v e-sporočilu izrecno prepovedano.

 

Dolžnost razkritja materialnih dejstev

Vsaka stranka se mora zavedati dolžnosti razkritja materialnih dejstev v zvezi z zavarovalniškimi produkti in storitvami ter posledicami kršitve le-te dolžnosti. Dolžnost razkritja po slovenski zakonodaji, je dolžnost osebe ali subjekta, da posreduje zavarovatelju/pozavarovatelju vse bistvene informacije v zvezi s tveganjem, ki se obravnava.

 

Stranka je dolžna razkriti vsa materialna dejstva zavarovatelju/pozavarovatelju pred sklenitvijo zavarovalne police, ob nastanku sprememb, ki bi lahko vplivale na zavarovalno polico med časom pogodbenega trajanja in ob obnovi zavarovalne police (933. člen Obligacijskega zakonika).

 

Materialno dejstvo je dejstvo, ki lahko vpliva na presojo zavarovalnice/pozavarovalnice v svoji oceni tveganja, vključno s pogoji in ceno. Če ste v dvomih, ali je dejstvo materialno ali ne, vam priporočamo, da nam to razkrijete.

POMEMBNO: Zavarovatelj/pozavarovatelj lahko na podlagi nerazkritih materialnih dejstev prekliče zavarovalno polico v celoti.